ผลข้างเคียงของยาเพร็พ (PrEP)

beefhunt หาคู่

การป้องกันโรคก่อนการสัมผัสด้วยยาเพร็พ ซึ่งเป็นยาเพื่อป้องกันไม่ให้คุณติดเชื้อเอชไอวี เช่นเดียวกับยาอื่นๆ อาจมีผลข้างเคียง รวมถึงผลข้างเคียงในระยะยาว ฉะนั้นจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับยาเพร็พ และผลข้างเคียงของยา สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่กินยาจะประสบกับผลข้างเคียง ทำให่ยาเพร็พ ยังถือว่าเป็นยาที่มีความปลอดภัยมาก

ผลข้างเคียงของยาเพร็พ (PrEP)

ยาเพร็พ

ยาเพร็พ (PrEP-Pre-Exposure Prophylaxis)  คือ ยาที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือกินก่อนที่จะไปติดเชื้อเอชไอวี สำหรับผู้ที่มีผลเลือดเป็นลบ โดยเริ่มกินเตรียมไว้ก่อนจะมีโอกาสสัมผัสเชื้อ โดยการกินยาวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน ตัวยาจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย เมื่อตัวยาในร่างกายมีสูงมากพอจะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีเกาะกับเม็ดเลือดขาวได้ แต่ยาเพร็พไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ จึงยังจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ซึ่งการกินยาไม่จำเป็นต้องกินยาตลอดชีวิต แต่กินยาเฉพาะช่วงที่คิดว่าจะตัวเองจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อเอชไอวี

การกินยาเพร็พ 

ยาเพร็พ สามารถกินได้ 2 วิธี คือ  การกินยาเพร็พแบบทุกวัน และ การกินยาเพร็พเฉพาะช่วง โดยจะแนะนำให้กินยาเพร็พแบบทุกวัน มากกว่าเนื่องจากทำได้ง่ายกว่า

การใช้ยาเพร็พ แบบกินทุกวัน (Daily PrEP)

 • ทุกเพศสามารถกินได้
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถวางแผนการมีเพศสัมพันธ์ล่วงหน้าได้ เช่น ผู้ที่ให้บริการทางเพศ
 • มีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากเริ่มกินยาเพร็พไปแล้ว 7 วัน ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ถึง 99.9%
 • กินยาวันละ 1 เม็ด เวลาเดิมทุกวัน หรือ ทุกวันในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

การใช้ยาเพร็พ แบบเฉพาะช่วง หรือแบบกินเฉพาะเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์ (On-Demand PrEP)

 • สามารถใช้ได้เฉพาะเพศชาย
 • ไม่ต้องกินทุกวันเหมือน Dailyเพร็พ
 • กินแบบ 2-1-1 คือ กินยาเพร็พ 2 เม็ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อย ให้กินยาพร็พต่ออีก 2 วัน วันละ 1 เม็ดที่เวลาเดิม หรือกินต่อเนื่องวันละ 1 เม็ดจนถึง 2 วันหลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย
 • ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 97-99%

ผลข้างเคียงของยาเพร็พ

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียง คนส่วนใหญ่จะไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งผลข้างเคียงจะหายไปในช่วงเดือนแรกหลังเริ่มกินเพร็พ (“start-up syndrome”)

ผลข้างเคียงระยะสั้น

ผลข้างเคียงระยะสั้น หรือมีอาการข้างเคียงบางอย่าง เช่น อาการคลื่นไส้ ท้องอืด เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เหน็ดเหนื่อย,ปวดท้อง ท้องเสีย และนอนไม่หลับ พบประมาณ 1 ใน 10 ของอาสาสมัคร และอาการจะดีขึ้นจนเป็นปกติ ภายใน 3-4 สัปดาห์หลังเริ่มกินเพร็พ แต่ถ้ามีอาการนานมากกว่านั้นคุณควรพบแพทย์ของคุณ

ผลข้างเคียงระยะยาว

ผลข้างเคียงระยะยาว

แม้ว่าจะพบได้บ่อยน้อยกว่า แต่ก็มีผลข้างเคียงที่อาจส่งผลกระทบ เมื่อคุณกินยาเพร็พ เป็นระยะเวลานาน ดังนี้

 • ความผิดปกติทางตับ เป็นกรณีที่พบได้ยาก การกินยาเพร็พ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตับ โดยสังเกตผิว หรือส่วนของตาขาวจะมีสีเหลือง ปัสสาวะมีสีชาเข้ม หรืออุจจาระมีสีอ่อน หรือคุณเริ่มมีอาการไม่อยากกินอาหารเป็นเวลาหลายวันหรือนานกว่านั้น คุณควรปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ผู้สั่งยาของคุณทันที
 • ความผิดปกติทางไต ซึ่งส่วนใหญ่พบในคนอายุมากกว่า 40 ปี หรือมีปัญหาไตอยู่เดิม โดยวัดการเพิ่มขึ้นของ Cr พบประมาณ 1 ใน 200 หากพบความผิดปกติ และหยุดกินเพร็พ อาการผิดปกติทางไตจะกลับสู่ภาวะปกติได้
 • สูญเสียความหนาแน่นของกระดูก เป็นกรณีที่พบได้ยาก ยาเพร็พ ทำให้เกิดการสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสของกระดูกแตกหักได้ง่ายขึ้น เพราะยาทำให้ความหนาแน่นของกระดูก อาจจะบางลงจากเดิมร้อยละ 1  และจะกลับสู่ภาวะปกติได้หลังหยุดกินยาเพร็พ

ผู้รับบริการยาเพร็พ ควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับอาการ หรืออาการแสดงที่บ่งชี้ความจำเป็นในการประเมินด่วน (เช่น อาการที่บ่งชี้ถึงอาการไตวายเฉียบพลันหรือการติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน) สาเหตุมาจากยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา บางรายอาจเป็นการใช้ยาระยะยาวหลายปีต่อเนื่องกัน จำเป็นต้องมีการติดตาม และเฝ้าระวังผลข้างเคียงเหล่านี้ตลอดการกินยาเพร็พ

การรับยาเพร็พ

 • งดมีเพศสัมพันธ์ 2 สัปดาห์ก่อนมารับเพร็พ
 • ผู้มารับบริการจะต้องได้รับการตรวจเอชไอวี การทำงานของตับ และไต
 • หลังจากที่ได้รับยาเพร็พ ครั้งแรกจะนัดตรวจเลือด 1 เดือน หลังจากนั้นนัดตรวจเลือดทุก 3 เดือน
 • หากต้องการหยุดยา ผู้มารับบริการต้องมาตรวจเลือดก่อนหยุดยาเพร็พ ทุกครั้ง

รับยาเพร็พได้ที่ไหน

การรับยาเพร็พ ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานบริการของรัฐ เอกชน หรือคลินิกเฉพาะทางที่มีแพทย์ประจำ เพราะยาชนิดนี้ไม่มีขายตามร้านขายยาทั่วไป เพราะการรับยาต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์ และจำเป็นจะต้องมีการตรวจเลือดทุกครั้งที่รับยา เพื่อความปลอดภัย และลดผลข้างเคียงที่อาจจะตามมาได้หลังจากการรับยา หรือ สั่งยาผ่านระบบออนไลน์ผ่านคลินิกต่างๆ (สำหรับผู้ป่วยที่เคยติดต่อรับยาจากสถานที่นั้นๆแล้ว)

 • ราคายาเพร็พ มีหลายราคาขึ้นอยู่กับชนิดของยา จำนวนบรรจุ  เช่น ยาเพร็พ  (30 tablets) ซึ่งราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 900 – 3,200บาท 

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

การรักษา HIV ด้วยยาต้านไวรัส

PEP ยาป้องกันเอชไอวี “หลัง” สัมผัสเชื้อ ทานภายใน 72 ชั่วโมง

ยาเพร็พเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แต่ก็อาจมีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับยาอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยง และประโยชน์ของยาเพร็พ และเพื่อรับคำแนะนำในการใช้ยาอย่างถูกต้อง