เสี่ยง – ไม่เสี่ยงก็ต้องตรวจเอชไอวี

beefhunt หาคู่

ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเชื้อเอชไอวี (HIV) แม้ปัจจุบันนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับโรคเอดส์จะเงียบหายไป แต่จำนวนผู้ติดเชื้อตอนนี้กลับไม่ได้เงียบหายตามข่าว ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จึงร่วมกันส่งเสริมให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับเชื้อตัวนี้ ไม่ว่าคุณจะมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง ยังไงเราก็แนะนำว่าทุกคนควรต้องตรวจเอชไอวีอยู่ดี

ตรวจเลือดเป็นประจำ

ตรวจเลือดเป็นประจำทุก 6-12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์หรือความถี่ในการสัมผัสสารคัดหลั่ง… “ทุกวันนี้ เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว โดยให้คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก สามารถ ตรวจเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้รวดเร็วและแม่นยำ และควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่สวมถุงยางอนามัยหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ประมาณ 1 เดือน เมื่อทราบผลว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการปรึกษาเรื่องการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ต่อไป หากพบการติดเชื้อเอชไอวี จะได้เข้ารับการรักษาโดยเร็ว”

รู้เร็ว รักษาเร็ว ใช้ชีวิตได้ปกติ

เอชไอวี รู้เร็ว ยังมีโอกาสใช้ชีวิตได้ปกติแต่หากเข้ารักษาล่าช้า จะเริ่มป่วยและมีอาการของโรคแทรกซ้อนตามมา ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต่ำ เกิดโรคเรื้อรังได้ง่าย แล้วเชื้อเอชไอวีในร่างกายจะเพิ่มขึ้น จนถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปสู่คู่นอนและผู้อื่นได้

อย่ากังวลและเครียดจนเกินเหตุ

สำหรับผู้ที่ทราบถึงภาวะการติดเชื้อแล้ว ไม่ต้องกังวลและเครียดจนเกินเหตุ แต่จำเป็นต้อง รักษาสุขภาพร่างกายไปพร้อมกับสภาพจิตใจที่ดี สุขภาพจิตส่งผลต่อร่างกาย ระหว่างการรักษา จำเป็นจะต้องดูแลจิตใจของตนเอง รวมถึงคนใกล้ชิดจำเป็นต้องให้กำลังใจ และให้ความหวังต่อผู้ติดเชื้อในการดำรงชีวิตต่อไป

ดูแลร่างกายสม่ำเสมอ

กินอิ่ม นอนหลับ กินอาหารดีมีประโยชน์ และพักผ่อนเพียงพอ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ร่างกายต้องการ เหมือนกับทุกๆ โรค เมื่อป่วยก็ต้องการการเยียวยา และฟื้นฟู ไม่ลืมเสริมด้วยการออกกำลังกายพอเหมาะ ทั้งนี้ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสมรรถภาพของแต่ละคน

อาหารเสริมและวิตามิน

อาหารเสริมและวิตามินที่ช่วยเพิ่ม ซีดีโฟร์ และฟื้นฟูกำลังกาย ปัจจุบันวิตามินและอาหารเสริมในท้องตลาด อาจมีให้เลือกมากมาย แต่จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบและความน่าเชื่อถือ ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในแต่ละบุคคล

บทความที่เกี่ยวข้อง :

จองตรวจเอชไอวี เพร็พ เป๊ป Online ได้ที่ > > www.love2test.org

ข้อมูลจาก : apco

#เอชไอวี#ตรวจเอชไอวี#HIV#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์